OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Úvod

Všeobecné podmínky internetového obchodu HemoSens jsou definovány v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele (ZOS). Internetový obchod hemosens.cz provozuje společnost Lancer s.r.o. (dále jako prodejce). Uživatel je osoba, která používá náš systém, to znamená zákazník v internetovém obchodě (dále jako zákazník). Všeobecné obchodní podmínky upravují fungování internetového obchodu HemoSens, práva zákazníků a obchodní vztah mezi prodejcem a zákazníkem.


2. Objednávka

Zákazník do 24 hodin po zadání objednávky obdrží potvrzení objednávky na svůj e-mail. Případné zrušení objednávky může zákazník oznámit do dvou hodin po obdržení potvrzení objednávky na elektronickou adresu prodejce  info@hemosens.cz. V případě, že zákazník ve stanoveném čase nezruší svoji objednávku, znamená to, že smlouva o koupi výrobků mezi zákazníkem a prodejcem (Lancer s.r.o.) je uzavřena. Prodejce poté v dohodnuté lhůtě zboží připraví a odešle.

Smlouva (objednávka) se uchovává v elektronické podobě na serveru prodejce a zákazníkovi je k dispozici na elektronické adrese prodejce  info@hemosens.cz. Zákazník může pro účely kontroly údajů nebo zajištění přesnosti dodání zavolat prodejci na jeho kontaktní telefonní číslo nebo mu může zaslat dotaz na elektronickou adresu  info@hemosens.cz.

Uvedení technologických prostředků umožňujících rozpoznávání a opravování chyb před zadáním objednávky: Nákupní košík je možné kontrolovat během celé doby prohlížení internetové stránky HemoSens. Před zadáním objednávky je zákazníkovi umožněna celková kontrola objednávky, jakož i možnost kroku zpět a odstranění libovolných výrobků z internetové objednávky. 


3. Termín doručení a doprava

Prodejce zboží zabalí a odešle nejpozději do 2 pracovních dnů po zadání objednávky. Partnerem doručení zásilek je GLS Česko. Předpokládaná oficiální dodací lhůta jsou 2-3 pracovní dny. V případě, že zákazník neobdrží zásilku do 5 pracovních dnů, oznámí tuto skutečnost na elektronickou adresu info@hemosens.cz.


4. Náklady na dopravu

Při objednávkách nad 1.500,00 CZK je doručení zdarma. Při objednávkách do 1.500,00 CZK představují náklady na doručení zboží 90,- CZK. 
    
V případě platby na dobírku se účtuje poštovné 50,- CZK. 


5. Ceny

Ceny výrobků jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH. Ceny platí v okamžiku odeslání objednávky a nemají předem stanovenou platnost. Ceny je možné změnit bez předchozího oznámení. Nabídka platí do vyprodání zásob.


6. Platba

Prodejce umožňuje dva způsoby platby:
 
• Při platbě na dobírku odešle prodejce zásilku doporučeně s uvedením částky dobírky. Kupní cena a náklady na doručení se hradí při převzetí zásilky na poště nebo poštovnímu doručovateli na adrese zákazníka. V případě platby na dobírku je účtováno poštovné 50,- CZK. 
 
• Druhým způsobem platby je platba platební kartou prostřednictvím systému Paypal. Paypal je internetový způsob platby prostřednictvím karet VISA, Mastercard, který poskytuje zákazníkům 100 % bezpečnost.


7. Storno objednávky

Případné zrušení objednávky může zákazník oznámit do dvou hodin po obdržení potvrzení objednávky na elektronickou adresu prodejce. V případě, že zákazník ve stanovené lhůtě svoji objednávku nezruší, znamená to, že smlouva o koupi výrobků mezi zákazníkem a prodejcem (Lancer s.r.o.) je uzavřena.


8. Právo na odstoupení od nákupu a vrácení zboží v souladu se ZOSpot

Na výrobky v internetovém obchodě se vztahují záruční podmínky v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele (ZOS). Zákazník má podle tohoto zákona právo oznámit prodejci do čtrnácti dní, že odstupuje od smlouvy. Důvody není nutné uvádět. Zákazník je zároveň povinen vrátit do 30 dní po zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu prodejce obdržené zboží v nepoškozeném stavu a v původním množství (jako při obdržení zboží). Vrácení obdrženého zboží do 14 dní po obdržení zboží bez oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodejce vrátí kupní cenu, jakož i případné další platby nejpozději do 30 dní po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.


9. Zřeknutí se odpovědnosti

Prodejce neodpovídá za obsah reakcí na výrobky, které uvedou uživatelé na webové stránce. Reakce a hodnocení výrobku jsou vyjádřením názoru jednotlivce a nemusí být stanoviskem provozovatele webové stránky hemosens.cz.

Přestože se prodejce snaží zajistit přesné fotografie prodávaných výrobků, je třeba považovat všechny fotografie za ilustrační. Fotografie nejsou zárukou vlastností výrobku.

Prodejce si vyhrazuje právo, že může kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez předchozího upozornění změnit obchodní podmínky, a to bez ohledu na důvod.


10. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel dodržuje principy transparentnosti a zodpovědného nakládání s osobními údaji v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; dále „nařízení") a Zákonem o ochraně osobních údajů.

VAŠE PRÁVA NA ZÁKLADĚ UDĚLENÉHO SOUHLASU

Jednotlivec od správce osobních údajů může kdykoliv požadovat, aby natrvalo nebo dočasně přestal používat jeho osobní údaje pro dříve uvedené účely. Takový požadavek může kdykoliv odeslat na elektronickou adresu info@hemosens.cz a podrobně uvést, které svolení chce odvolat.

Kromě toho má rovněž následující práva:
Právo seznámit se s vlastními osobními údaji: jednotlivec má právo na své osobní údaje, které byly v souvislosti s ním shromážděny, seznámit se s jejich zpracováním a prověřit jejich zákonnost;
Právo na opravu či doplnění osobních údajů: jednotlivec má právo na to, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil jeho nepřesné osobní údaje;
Právo na výmaz osobních údajů: jednotlivec má právo na to, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal jeho se týkající osobní údaje, a to v množství, které umožňuje platná legislativa;
Právo na omezené zpracování: jednotlivec má právo na to, aby poskytovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud zpochybňuje přesnost osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné a místo výmazu osobních údajů požaduje omezení jejich použití, a také v případech, kdy poskytovatel jeho údaje už nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebuje je pro vymáhání, prosazování nebo ochranu svých právních nároků;
Právo na přenositelnost údajů: jednotlivec má právo převzít od poskytovatele své osobní údaje ve strukturované, obecně použitelné a strojově čitelné formě, a také právo, aby poskytovatel tyto údaje předal jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.
Právo jednotlivce na nesouhlas: jednotlivec má právo kdykoliv nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů, pokud k němu dochází kvůli zákonným zájmům a pokud se zpracovávají pro účely bezprostředního obchodování. Jestliže jednotlivec nesouhlasí se zpracováním pro účely bezprostředního obchodování, jeho osobní údaje se už dále nezpracovávají.
Právo podat stížnost proti správci osobních údajů u dozorčího orgánu, pokud je toho názoru, že zpracování jeho osobních údajů porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

PROCES UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

Uživatel/ka podpisem souhlasu bere na vědomí, že všechny výše uvedené požadavky, jež se týkají uplatňování práv souvisejících s osobními údaji, může v písemné podobě posílat správci na elektronickou adresu info@hemosens.cz.

Bere rovněž na vědomí, že v případě uplatňování práv souvisejících s osobními údaji může poskytovatel pro potřeby spolehlivé identifikace od uživatele požadovat dodatečné údaje, avšak v případě, že se prokazatelně nemůže spolehlivě identifikovat, může takový postup odmítnout.

Bere rovněž na vědomí, že provozovatel musí na požadavek, kterým uplatňuje svá práva související s výše uvedenými osobními údaji, odpovědět bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí požadavku.

Poskytovatel používá vhodné technologické a organizační prostředky pro ochranu přenosu a uchovávání osobních údajů a plateb. Poskytovatel k tomuto účelu používá 128bitový SSL certifikát.


11. Reklamace a spory

Prodejce dodržuje platnou legislativu o ochraně spotřebitele a je povinen zavést účinný systém řešení stížností. Zákazník se může v případě problémů obrátit na prodejce telefonicky, elektronickou poštou nebo ho může kontaktovat písemně dopisem zaslaným na adresu společnosti. Prodejce potvrdí do 5 pracovních dnů přijetí stížnosti a oznámí zákazníkovi další průběh jejího řešení. Prodejce se bude snažit řešit případné spory dohodou podle svých nejlepších schopností.

V případě, že dohoda není možná, bude spory řešit příslušný soud v Lublani.Provozovatel webové stránky:

Lancer Ltd.
Blatnica 10
1236 Trzin / Lublaň


DPH: SI80102913
IČ: 1191063000
Číslo účtu: SI56 1010 0005 4323 002, Intesa Sanpaolo Bank
Společnost je zapsána u Okresního soudu v Lublani, Srg 2005/14321
Výše základního kapitálu: 8.763,00 EUR.

Elektronická adresa: info@hemosens.cz
Telefon:: +38631 450 108